Ponad 11 milionów dofinansowania dla Otwocka!

W Otwocku zostanie wykonany odwiert. To wielki krok dla rozwoju naszego miasta.

Miasto Otwock otrzymało 11 400 000 zł na realizację projektu finansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W ramach otrzymanego wsparcia finansowego zostaną przeprowadzone prace poszukiwawcze oraz wszelkie czynności pomagające w rozpoznaniu wód termalnych. Dofinansowanie uwzględnia także przygotowanie niezbędnej dokumentacji hydrogeologicznej. Wszystkie podjęte i sfinansowane działania mają pomóc w stworzeniu miejscowych zasobów produkcji energii cieplnej.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu „Udostępnianie wód termalnych w Polsce” przeznaczył na realizację otworów geotermalnych bardzo dużą ilość pieniędzy w wysokości 229,2 mln zł. Ostatecznie do realizacji projektu wybrano 15 miejscowości, które są zlokalizowane w różnych miejscach w Polsce.

Osobistości uczestniczące podczas oficjalnego podpisania umowy na realizację projektu pokrytego z uzyskanego dofinansowania finansowego.

Miasto już podpisało wszystkie niezbędne dokumenty w celu zrealizowania projektu. W trakcie podpisywania umowy uczestniczyły ważne osobistości tj. Michał Kurtyka – Minister Klimatu i Środowiska, Ireneusz Zyska i Piotr Dziadzio – Wiceministrowie Klimatu i Środowiska, Maciej Chorowski – Prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wiceprezesi Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – Dominik Bąk i Artur Michalski. Miasto Otwock było reprezentowane m.in. przez prezydenta miasta Jarosława Margielskiego, reprezentantkę Rady Miasta Otwocka Monikę Kwiek, a także starostę Krzysztofa Szczegielniak.

Inwestycja na tak dużą kwotę to wielka szansa dla miasta Otwock, która daje wiele możliwości. To nie tylko szansa na korzystanie z nieograniczonych źródeł geotermalnych ale również potencjał dla rozwoju leczniczego oraz turystycznego. Mieszkańcy miasta są bardzo zadowoleni z faktu pozyskania przez miasto imponującego dofinansowania.