Studenci wrócili już na Uniwersytet Trzeciego Wieku

W minionym czasie odbyło się uroczyste otwarcie nowego roku akademickiego na Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Otwocku.

W minionym tygodniu w naszym mieście odbyła się uroczystość, podczas której studenci otwarli nowy rok akademicki na rok 2021/2022. Podczas wydarzenia uczestnicy wzajemnie składali sobie serdeczne życzenia na kolejny rok nauki. Oficjalne otwarcie nowego roku odbyło się na Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Otwocku. Event zorganizowano pod nazwą „Otwarte Drzwi”.

Podczas wydarzenia pojawili się goście honorowi. Swoją obecnością zaszczycił wszystkich Pan Jarosław Margielski – Prezydent Miasta Otwocka. W trakcie inauguracji nie mogło zabraknąć jednej z najważniejszych postaci wydarzenia czyli Pani Reginy Morawskiej – Stec, która pełni funkcję prezesa na Uniwersytecie w Otwocku. Na uroczystości pojawili się także Poseł na Sejm RP Pan Dariusz Olszewski, Poseł na Sejm RP Pani Anita Czerwińska, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury, Turystyki i Sportu Pan Tomasz Winnicki, Przewodnicząca Rady Powiatu Otwockiego Pani Grażyna Kilbach oraz Dyrektor Medycznej Szkoły Policealnej w Otwocku Pan Karol Małolepszy.

Padły słowa uznania skierowane do seniorów oraz odbyły się występy artystyczne

W trakcie trwania uroczystości akademickiej został odśpiewany powszechnie znany hymn studencki „Gaudeamus igitur”. Pani Regina Morawska powitała przybyłych słuchaczy, a także podkreśliła, że studenci otwockiego uniwersytetu pełnią niezwykle ważną funkcję pośród lokalnej społeczności Otwocka. Ponadto przybyli goście życzyli studentom wielu sukcesów oraz wyrazili wszelkie słowa uznania wobec ich aktywności akademickiej.

Podczas wydarzenia poruszono także temat związany z utworzeniem klubu seniora oraz perspektywie współpracy pomiędzy dwiema placówkami tj. Medyczną Szkołą Policealną w Otwocku a Uniwersytetem. Całość wydarzenia przebiegła sprawnie i pomyślnie. Studenci podkreślali, że rozpoczynają tegoroczny rok akademicki z dużym entuzjazmem i nową energią. Całość wydarzenia dopełnił występ artystyczny zaprezentowany przez Ulę Kowalczuk oraz Zespół Malowani.

Uniwersytet Trzeciego Wieku cieszy się w naszym mieście coraz większym zainteresowaniem. Ten trend obserwowany jest również w innych miastach w Polsce. Nic dziwnego, ponieważ jest to ciekawa forma aktywności przeznaczona dla osób znajdujących się w wieku poprodukcyjnym. Celem powołania tej instytucji jest polepszenie jakości życia seniorów. To interesująca idea mająca za zadanie wykorzystać potencjał, doświadczenie życiowe i umiejętności osób starszych w dalszym rozwoju społecznym i gospodarczym państwa.